Colorado Megachurch Using Armed Guards

A Colorado megachurch pastor says his church has an elaborate system of surveillance cameras, patrols and even armed guards. Rev. E. Christopher Hill, pastor of The Potter’s House in Denver, said the security measures are in place to protect the church’s 7,000 parishioners.

“There’s no way to look beyond the fact that Colorado has been specifically visited with great tragedy,” Hill said, making reference to the Columbine High School shooting in 1999, the Youth With A Mission and New Life Church shootings in 2007 and the Aurora theater shooting in 2012. The New York Times reports the Aurora theater shooting occurred less than five miles from The Potter’s House.

”We now live in an America where you must be vigilant,” Hill continued.
The megapastor said that security personnel do their best to avoid interfering with the worship experience. Each Sunday, 25 volunteer security members with military or law enforcement backgrounds meet for prayer, then patrol the church. About 15 percent of the team carry guns.
Hill said, “You are not safe on a plane. You are not safe in an elementary school. You are not safe in a high school. You are not safe in a movie theater. Guess what? You are not safe in a church.” (christianheadlines.com)
 

So What Are You Doing for God? Cat de mult faci pentru Domnul ?

It’s easy for christians to get caught up in thinking that they are doing enough for God..that The Lord doesn’t want us to do more…that we can live happily in our confort zone and still be true servants of God.
But God sometimes asks for more:  Jesus said to him, “Rise, take up your bed and walk.” – John 5:8
The apostle Paul said in Philippians 4:13 :”I can do all things through Christ which strengtheneth me.”
 
So we should aspire to constantly be doing more and more for God, if indeed we are true Christians. 

Am auzit de multe ori creștini, care dorind să fie foarte spirituali, spun: ”nici Dumnezeu nu-ți cere să faci ce nu poți”. Oare, așa să fie? Mă tem că acești creștini se înșeală amarnic, crezând că viața de credință este o viață de confort personal și se autojustifică în fața prea-puținului pe care-l fac pentru Domnul.
 
Dumnezeu ne cere să facem totul pentru El. Da, chiar și ceea ce trece peste puterile noastre. „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.” (Ioan 5:8) Aceste cuvinte le-a spus Domnul unui paralizat, care era în imposibilitate de a face lucrurile cerute de El, și totuși, Mântuitorul    îi cere să facă imposibilul. Și l-a făcut.
 
Dacă viața de credință se măsoară doar prin ceea ce pot eu să fac, ea rămâne o religie searbădă, care nu ajută la nimic, dar viața de credință este mult mai mult decât atât. Este viața care se bizuiește pe un Dumnezeu Atotputernic, un Dumnezeu care ne cheamă să îndrăznim imposibilul în Numele Lui.
 
Un creștinism trăit doar pe baza abilităților personale este doar o religie, din care poți liniștit să-l scoți afară pe Cristos, și nu îi vei simți lipsa. Creștinismul biblic este legat în mod organic de Cristos și această legătură cu El, face din cei ce se numesc creștini, oameni care trăiesc zilnic la granița dintre natural și supranatural. Ei ”pot totul în Cristos, care-I întărește.”(Filipeni4:13)>>(parerile.blogspot.ro)

 

Homosexualitatea un pacat

<< Ne-am propus prezentarea unui punct de vedere cu privire la homosexualitate, tocmai pentru că în ultima vreme auzim tot mai mult vorbindu-se despre faptul că tolerarea ei ar constitui un punct roşu pentru Romania în vederea integrării în structurile euro-atlantice. Aşa numitele “voci democratice” ale societăţii noastre româneşti, pledează pentru neosândirea unor asemenea acte, şi mai mult chiar, pentru considerarea actelor homosexuale la acelaşi nivel moral cu relaţiile normale dintre bărbat şi femeie în cadrul căsătoriei.
          De la capul locului, vrem să spunem lucrurilor pe nume şi să numim homosexualitatea păcat. Această perversiune reprezintă un atac îndreptat împotriva societăţii, împotriva naturii, împotriva lui Dumnezeu şi mai ales împotriva trupului omenesc, care ar trebui să fie un templu al Duhului Sfânt. Fie că vrem să recunoaştem, fie că nu, păcatul homosexualităţii este unul dintre cele mai mari eforturi pe care le face Satan pentru a distruge societatea şi rasa umană.
          Deşi mulţi oameni sunt tentaţi să creadă că homosexualii s-au născut în acest fel, noi credem că nu aşa stau lucrurile. “Nimeni, când este ispitit, să nu zică:”Sunt ispitit de Dumnezeu”. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit aduce moartea.” (Iacov 1: 13-16) Din acest pasaj scriptural înţelegem că nu Dumnezeu este sursa şi autorul răului din om şi implicit se face clar faptul că omul devine homosexual atunci când capitulează în faţa ispitelor lui Satan, căzând astfel în capcana acestui oribil păcat. Ceea ce face ca acest păcat să fie periculos pentru societate este faptul că homosexualii caută să recruteze tot mai mulţi în rândurile lor. Momindu-i în diverse feluri pe cei tineri, reuşesc să înmulţească ei înşişi rândurile celor apăsaţi de această plagă. Vrem să accentuăm dar faptul că noi nu credem că cineva s-a născut homosexual, ci că omul poate deveni homosexual atunci când nu se împotriveşte cu tărie ispitelor celui rău. Considerăm că acest păcat trebuie osândit cu tărie şi oamenii trebuie avertizaţi cu privire la consecinţele nefaste ale căderii omului în acest păcat.
          Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, cartea de căpătâi a tuturor creştinilor, prezintă în învăţăturile sale argumente concrete care se ridică împotriva homosexualităţii. Vrem să folosim câteva dintre aceste argumente în rândurile care urmează, tocmai pentru a ne justifica punctul de vedere, pe care ni l-am format privind această perversiune prin prisma standardelor morale aşezate de Dumnezeu pentru societatea umană.
          Dumnezeu a stabilit pentru om relaţii heterosexuale. Când Dumnezeu l-a creat pe om, “parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut” şi le-a poruncit să se înmulţească aducând pe lume copii(Genesa 1: 27, 28). Creatorul a făcut sexul cu scopul ca el să conducă la relaţii legitime între soţ şi soţie în cadrul căsătoriei şi să folosească perpetuării rasei umane pe pământ.
          Canaan a fost condamnat pentru păcatul homosexualităţii. Chiar dacă textul din Genesa 9 nu arată acest lucru în mod explicit, se pare că Ham, fiul lui Noe, a intrat cu astfel de intenţii păcătoase în cortul tatălui său şi i-a văzut goliciunea. Blestemul lui Noe a fost pronunţat asupra lui Canaan, fiul lui Ham, tocmai pentru ca noi să înţelegem că acest păcat al homosexualităţii se răsfrânge într-un fel sau altul şi asupra celor din jur.
          Dumnezeu a pedepsit Sodoma şi Gomora datorită acestui păcatCuvântul “sodomie”, pe care îl folosim adesea ca sinonim pentru homosexualitate, indică faptul că acest păcat era la el acasă în Sodoma şi Gomora, cele două cetăţi surori. Genesa 19:5, arată că oamenii din Sodoma practicau homosexualitatea în mod deschis şi tocmai datorită acestui lucru au fost nimicite. E uşor să înţelegem dar, că sodomia sau homosexualitatea atrage după sine mânia lui Dumnezeu.
          În legea mozaică homosexualitatea era grav osândită.  Levitic 18: 22 prezintă porunca expresă a lui Dumnezeu: “Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie” În acelaşi verset, Dumnezeu califică acest păcat drept “o urâciune”. În versetul 29 din acelaşi capitol Scriptura arată că “toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni, vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor.” Porunca lui Dumnezeu de interzicere a sodomiei este reluată apoi în Deuteronom 23: 17.
          Cărţile istorice ale Vechiului Testament prezintă în mod elogios pe împăraţii care au căutat să stârpească sodomia din ţară. Spaţiul nu ne îngăduie să dăm exemple de acest fel, dar pentru cei interesaţi într-un studiu mai amănunţit oferim câteva referinţe biblice: 1Împăraţi 15: 12; 1Împăraţi 22: 46; 2Împăraţi 23:7.
          Noul Testament de asemenea condamnă aspru homosexualitatea. Sunt mai multe pasaje care au ceva de spus împotriva acestui păcat, dar se pare că cel mai concludent este cel din Romani 1: 24-27 “De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să-şi urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Anmin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.” Acest pasaj nu mai are nevoie de nici un comentariu, deoarece exprimă în mod cât se poate de clar dezgustul lui Dumnezeu faţă de aceste perversiuni.
          1Corinteni 6: 9, vine să arate în mod explicit că sodomiţii sau homosexualii nu pot avea parte de Împărăţia lui Dumnezeu şi că sunt sortiţi pieirii. Singura şansă de mântuire a celor care practică acest păcat este pocăinţa, adică renunţarea la aceste practici şi întoarcerea la Dumnezeu.
          Pe lângă aceste argumente de natură biblică, împotriva homosexualităţii se ridică şi argumente de ordin moral şi social. Relaţiile sexuale de tip homosexual nu sunt naturale, ci sunt produsul nestăpânirii poftelor. Ca dovadă a faptului că aceste relaţii nu sunt naturale să ne întrebăm dacă s-a născut vreodată cineva dintr-un cuplu de homosexuali. De asemenea, când vom înţelege că nimeni nu s-a născut homosexual vom putea să ne dăm seama că homosexualitatea sfidează ceea ce este natural.
          Este important să arătăm că studii de specialitate vin să arate că cei ce practică această perversiune asociază în caracterul lor nişte însuşiri nedorite în societatea umană. Într-un grad mult mai mare decât la restul oamenilor, în caracterul homosexualilor este prezent egoismul, narcisismul, masochismul şi ura. Chiar dacă partizanii homosexualităţii încearcă să arate că prin comportamentul lor, ei nu afectează în mod negativ societatea, este evident că aceste nedorite caracteristici ale homosexualilor se răsfrâng asupra celor din jur
          Homosexualitatea este o ameninţare pentru perpetuarea rasei umane. Dumnezeu a rânduit ca oamenii să procreeze ca urmare a relaţiilor heterosexuale şi nicidecum prin această perversiune.
          Practicarea homosexualităţii este o ameninţare pentru vieţile oamenilor. Cred că nu este necesar să prezentăm ravagiile pe care SIDA le face între oameni în vremea de acum. Faptul că această necruţătoare boală este răspândită prin acte homosexuale este cunoscut de toată lumea. Din nefericire boala aceasta a ajuns să-i atingă pe mulţi semeni de-ai noştri tocmai prin mijlocirea homosexualilor. Astăzi SIDA a atins proporţii epidemice şi se pare că moartea multor semeni de ai noştri este rezultatul direct sau indirect al practicilor homosexuale. Societatea ar trebui să se protejeze împotriva unor astfel de practici care ameninţă vieţile atâtor oameni.
          Spre marea noastră surprindere, naţiunea noastră, despre care Nicolae Iorga spunea că “s-a născut în tinda bisericii”, tinde spre acordarea de libertăţi de manifestare practicilor homosexuale, care aşa cum am arătat sunt îndreptate împotriva societăţii şi împotriva lui Dumnezeu. Dacă acesta este preţul integrării în structurile europene, oare se merită să fie plătit? >>
parerile.blogspot.ro

         

The True Sin In The Garden Of Eden

Christians still can’t handle the true sense of „good” in Genesis 3: „When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. 7 Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked; so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves.”
In Genesis 3:6, between Eve and Santan, there was an act of fornication (from which Cain was born ). There were no real apples and no real trees (just a figure of speech). Otherwise how would Adam and Eve know they’re naked? And why did that matter so much? (before)”Adam and his wife were both naked, and they felt no shame”. (after) “I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked; so I hid.”.
And why did God said to Eve: “I will make your pains in childbearing very severe; with painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you.”
And to the serpent: „And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her Seed”. Why would her seed mattter? Why all this matters? Because: the tree of knowledge of good and evil was Satan. He took the form of a snake only after God’s curse.
So God hasn’t punished Adam and Eve for eating an apple . That would be indeed very absurd.

Homosexualitatea – toleranță, respect sau desfrâu, iresponsabilitate?

Homosexualitatea este o PATIMĂ. Când ai o patimă și încerci s-o faci să pară cool, s-o legalizezi, atunci avem o problemă – Tudor Sișu

Dacă decizia de legalizare a căsătoriilor homosexuale a fost primită cu bucurie de către o bună parte a cetățenilor SUA, în România lucrurile stau diferit.
În ultimii ani, multe personalități au vorbit împotriva acestei perspective, iar încercările de legalizare a parteneriatelor civile s-au lovit de opoziția cvasi-unanimă a senatorilor și deputaților României. 
UItima personalitate care a vorbit în termeni „incorecți-politic” despre homosexualitate este artistul Tudor Sișu. Actualul membru al trupei Haarp-Cord a declarat într-un interviu acordat cotidianului Adevărul că homosexualitatea este o patimă, oricât ar încerca unii s-o prezinte altfel.
„Sunt om, uneori cedez ,nu caut să mă justific.Asta nu înseamnă că trebuie să-L neg pe Dumnezeu. E ca și chestia asta cu homosexualitatea. Homosexualitatea este o patimă. Atâta timp cât eu încerc să-mi justific o patimă, legalizând totul, făcând-o să pară cool, să pară normal, atunci am o problemă. Pe mine nu mă interesează că oamenii au patimi. Și eu, și tu, toți avem fel de fel de defecte. Dar acum, din cauza patimii mele, nu trebuie să lupt pentru legalizarea patimii mele. Atunci fac o greșeală, mă aliniez la un rău. Răul așa acționează. Răul n-o să vină niciodată în forma sa cea mai urâtă și o să zică: ‘eu sunt răul și hai să facem nenorocirea asta’ ! Nu, o să vină ca o chestie de toleranță, de respect, de iubire. Între ghilimele. Le putem traduce prin desfrâu, iresponsabilitate. Asta-i problema care se ridică”, a afirmat el la Adevărul Live. (activenews.ro)

Presedintele Boliviei ii face cadou Papei Francisc un crucifix cu insemnele comuniste | Pope Francisc receives a crucifix with sikle and hammer from Bolivian President

Papa Francis a primit de la presedintele Boliviei , Evo Morales, un crucifix ce are forma simbolului comunist secerea si ciocanul.

While Pope Francis said : „This is not right” and that he is not amused, Bolivians officials explained that the gift was a replica of a crucifix made by Father Luis Espinal, a human-rights activist who was killed by a paramilitary death squad in 1980. The Pope had earlier prayed at the site of the murder of his fellow Jesuit en route to the presidential palace.

On his arrival, Pope Francis stressed the role of the Church in Bolivian society, saying the faith “has continued to shed its light upon society, contributing to the development of the nation and shaping its culture”.
Those words were a clear message to his host. After his election in 2006, Mr Morales, an indigenous Indian, adopted a confrontational approach towards the Roman Catholic Church to which he once referred as his “main enemy”.
He has frequently criticised its role in the colonisation of the continent, ordered the Bible and cross to be removed from the presidential palace and made the country a secular state.
Indeed, all official ceremonies in Bolivia are now preceded by rituals venerating the Andean earth goddess Pachamana. „I remain convinced that we Bolivians have a double religion, double faith,” the president said in January. „We are Catholics, but at the same time we have rituals of our own.”
But his attitude toward the Church changed radically when Francis became pope. He has been keen to cultivate good relations with a religious leader who is widely perceived as a champion of the poor and oppressed and indeed Mr Morales has twice visited him at the Vatican.
The gift ceremony was not his first awkward encounter with a pope. When he met in 2010 with Francis’ predecessor, Benedict XVI, he gave him a letter suggesting the church abolish celibacy and allow women to be priests.

Papa accepta teoria evolutionista si Big Bang-ul | Pope Francisc believes in The Big Bang. The Catholic Church no longer teaches creationism

THE BIG BANG, WHICH SCIENTISTS BELIEVE LED TO THE FORMATION OF THE UNIVERSE SOME 13.8 BILLION YEARS AGO, WAS ALL PART OF GOD’S PLAN, POPE FRANCIS HAS DECLARED.


“For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him: And he is before all things, and by him all things consist.” Colossians 1:16,17
The Pope said the scientific account of the beginning of the universe and the development of life through evolution are compatible with the Catholic Church’s vision of creation. He told a meeting of the Vatican’s Pontifical Academy for Sciences: ‘The Big Bang, which today we hold to be the origin of the world, does not contradict the intervention of the divine creator but, rather, requires it.’
But he said Christians should reject the idea that world came into being by chance. Likewise, evolution was all part of God’s plan, he explained. The development of each creature’s characteristics over millennia ‘does not contrast with the notion of creation because evolution presupposes the creation of beings that evolve,’ he said.
“Reading Genesis we imagine that God is ‘a wizard with a magic wand’ capable of doing all things, he said. ‘But it is not so. He created life and let each creature develop according to the natural laws which he had given each one.’
Francis praised his predecessor, Benedict, who initiated attempts to shed the Catholic Church’s image of being anti-science, a label that stuck when it condemned the astronomer Galileo to death for teaching that the earth revolves around the sun.
The Catholic Church no longer teaches creationism – the belief that God created the world in six days – and says that the account in the book of Genesis is an allegory for the way God created the world.

( jewsnews.co.il )